Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Duminica 03 Martie 2024 - 14587
Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor.

Comunicat privind prelungirea  sesiunii  nr. 1/ 2021 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare  M4,  Domeniul de interventie  6B - "Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor" din cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani",

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani" anunta public prelungirea in perioada  11.06.2021 - 21.06.2021, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2021 pentru Masura de finantare M 4/6B - "Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor"  finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.  

TERMENUL LIMITA de depunere a Cererilor de Finantare pentru M 4 / 6B: 21 IUNIE 2021, ora 15:00.

Beneficiari eligibili:

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bargau-Calimani prin aceasta masura sunt:

Beneficiari directi:

Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;

ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare ;

 

Unitati de cult, conform legislatiei nationale in vigoare;

Parteneriate publice-private.

Sediul social si punctul/punctele  de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfasurand-se in spatiul rural.

 

Beneficiari indirecti/grupuri tinta:

Persoane apartinand grupurilor vulnerabile;

Persoane apartinand minoritatii rrome.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2021: 20.000 euro

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 159.800 Euro

Contributia FEADR: 85% = 135.830 euro

Contributia nationala: 15% = 23.970 euro

Valoarea maxima a sprijinului: 20.000 EURO.

Contributia nationala: 15% = 3.000 euro

Contributia FEADR: 85% = 17.000 euro

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile daca investitia nu este generatoare de venituri si de 90 % daca se genereaza venituri.

 

In cazul investitiilor beneficiarilor privati, ponderea sprijinului este maxim  90 % daca acestea sunt generatoare de venituri si de 100 % daca nu sunt generatoare de venituri.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit si nu va depasi 20.000 euro/proiect.

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  20.000 euro.

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

 

ATENTIE !!!

Termenul de implementare si finalizare a proiectelor contractate TREBUIE sa fie pana la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea ca ultima cerere de plata a beneficiarilor trebuie depusa cel taziu la data de 30.09.2023.

Data limita de depunere a proiectelor: 21.06.2021, ora 15:00.

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Bargaului, str. Principala, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), jud. Bistrita-Nasaud, inaintea datei limita de depunere specificata in Apelul de Selectie, de luni pana vineri intre orele 10:00 - 15:00.

Informatii privind accesarea si derularea accesarea Masurii 04/ 6B - Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor  sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 04/6B - sesiunea 1/ 2021, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), de marti pana vineri intre orele 10:00 - 14:00.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0747843101, 0740297211.

 

 

.

 

 

Comunicat privind prelungirea  sesiunii  nr. 1/ 2021 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare  M 1,  Domeniul de interventie  6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" din cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani".

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani" anunta public prelungirea in perioada  11.06.2021 - 21.06.2021, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2021 pentru Masura de finantare M 1/6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 TERMENUL LIMITA de depunere a Cererilor de Finantare pentru M 1 / 6A : 21 IUNIE 2021, ora 15:00.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile. Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta masura sunt:

Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou- in fiintate (start-ups) din spatiul rural;

Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Important:  O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Atentie! Microintreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural, punctul/punctele de lucru pentru activitatile aferente investitiei finantate prin proiect, trebuie sa fie amplasate in spatiul rural. In cazul in care activitatea propusa prin proiect se desfasoara la sediul social, acesta trebuie sa fie in mediul rural.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul Masurii 1/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, in functie de forma de organizare sunt:

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

Intreprinderi individuale (infiitate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

Societate in nume colectiv - SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate in comandita simpla - SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate pe actiuni - SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate in comandita pe actiuni - SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate cu raspundere limitata - SRL D  (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991) cu modificarile si completarile ulterioare;

Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1 (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea de activitati neagricole; 

 

Cooperativa agricola de grad 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale.

Atentie! In cadrul masurii 1/6A, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

Micro-intreprindere - maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei.

Intreprindere mica - intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2021: 164.049  Euro

 

Sumele aplicabile si rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibila a investitiei, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bargau-Calimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, respectiv 100.000 de euro/beneficiar in cazul investitiilor in transport, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  164.049 euro.

 

 

IMPORTANT !!!!  

Solicitantii trebuie sa aiba in vedere ca termenul maxim de realizare a proiectelor contractate prin intermediul Submasurii 19.2 este 31.12.2023, termen care va fi trecut in contractul de finantare pe care il vor semna,  iar termenul final de depunere a ultimei transe de plata este 30.09.2023.

 

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

 

Data limita de depunere a proiectelor: 21.06.2021, ora 15:00.

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, str. Principala, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), jud. Bistrita-Nasaud, inaintea datei limita de depunere specificata in Apelul de Selectie, de luni pana vineri intre orele 10:00 - 15:00. 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii de finantare M 1/6A - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 1/6A - sesiunea 1/ 2021, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL FDZR Bargau-Calimani din localitatea Prundu Birgaului, nr. 408/A (vis-a-vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului), de marti pana joi intre orele 10:00 - 14:00.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0747843101, 0740297211

0 comentarii3388 vizualizări11 iunie 2021
rss 2.0
rss 2.0