Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 24 Mai 2024 - 14587
APEL DE SELECTIE - simplificat .Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: Masura M1/2A - 1/2023.

Asociatia GAL Progres Transilvan anunta lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru M1/2A - Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL in perioada 06.01.2023 - 06.02.2023

Data lansarii apelului de selectie:

06.01.2023

Data limita de depunere a proiectelor:

06.02.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la biroul GAL Progres Transilvan, in localitatea Teaca, nr. 598 (in cladirea

Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud in intervalul orar 08:00-14:30 de luni pana

vineri.

Fondul disponibil pentru aceasta sesiune:

145.056,62 euro

INTENSITATEA SI VALOAREA SPRIJINULUI:

A. Prin Masura M1/2A se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50%, maxim 200.000 euro.

Procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar nu poate depasii 90% in

cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea economica intre 8.000 SO si pana la 250.000 SO), si nu poate

depasi 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO pentru sectorul vegetal si intre 250.000

si 1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic,

Punctele procentuale suplimentare privind alocarea fondurilor nerambursabile, se acorda astfel :

a) Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare

- procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

b) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art.28( Agro mediu ) si art. 29(Agricultura ecologica)

din R(UE) nr.1305/2013 - procentul poate fi majorat cu 20%;

c) Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice,

mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale

daca:

- amplasarea investitiei si, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploatatiei

agricole se afla in una din localitatile in dreptul carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANCSPEC, in Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

B. Pentru investitiile realizate de cooperative si grupuri de producatori, investitii colective, se acorda

fonduri nerambursabile in proportie de 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 200.000 euro

indiferent de tipul investitiei;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar

rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:

a) Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de

producatori) - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale

In cazul cooperativelor se considera investitii colective orice investitie propusa de

- cooperativele agricole pentru propriile exploatatii inscrise in APIA ( C1)

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PROGRES TRANSILVAN

Adresa: Teaca nr.598, judetul Bistrita-Nasaud Telefon: 0742058954, E-mail: progrestransilvanbistrita@gmail.com,

CIF: 36797812, Cont IBAN: RO25 BTRL RONC RT03 6286 6701, Banca Transilvania, www.progrestransilvan.ro

- cooperativele agricole pentru membrii fermieri care sunt inscrisi in APIA (C2)

- cooperativele agricole atat pentru propriile exploatatii inscrise in APIA cat si pentru membrii

fermieri inscrisi in APIA (C3)

b) Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

Atentie! Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul

solicitantilor care aplica pe s M 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare s M 4.1, si nu solicitantilor

pe masura 4.1.

c) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agro mediu) si art. 29 (Agricultura

ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013 - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

Categoriile de beneficiari eligibili

? fermieri, definiti conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu exceptia persoanelor fizice

neautorizate;

? cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori,

constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului

publicat pe site-ul: www.progrestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tiparit la sediul GAL

Progres Transilvan.

Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Adresa: localitatea Teaca, nr. 598 (in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud

Tel: 0742058954

E-mail: progrestransilvanbistrita@gmail.com

Site: www.progrestransilvan.ro

0 comentarii4613 vizualizări28 decembrie 2022
rss 2.0
rss 2.0