Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
Masura de finantare M 4, Domeniu de interventie 6B - Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"  

Strategia de Dezvoltare Locala GAL FDZR Bargau-Calimani

 

APEL DE SELECTIE

 

Masura de finantare  M 4,  Domeniu de interventie  6B - Investitii in infrastructura sociala

si integrarea minoritatilor

 

-varianta simplificata-

 

 

Data lansarii apelului de sectie: 14.07.2023

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M 4/ 6B -  01/2023 - 14.07.2023

 

GAL FDZR Bargau-Calimani anunta public lansarea, in perioada 14.07.2023 - 14.08.2023, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2023 pentru Masura de finantare M 4/6B - "Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

 

Beneficiari eligibili:

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bargau-Calimani prin aceasta masura sunt:

Beneficiari directi:

Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare;

ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare ;

Unitati de cult, conform legislatiei nationale in vigoare;

Parteneriate publice-private.

Sediul social si punctul/ punctele  de lucru, dupa caz, ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfasurand-se in spatiul rural.

 

Beneficiari indirecti/ grupuri tinta:

Persoane apartinand grupurilor vulnerabile;

Persoane apartinand minoritatii rrome.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2023: 159.800 euro

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 159.800 Euro

Contributia FEADR: 85% = 135.830 euro

Contributia nationala: 15% = 23.970 euro

 

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile daca investitia nu este generatoare de venituri si de 90 % daca se genereaza venituri.

In cazul investitiilor beneficiarilor privati, ponderea sprijinului este maxim  90 % daca acestea sunt generatoare de venituri si de 100 % daca nu sunt generatoare de venituri.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de infrastructura sociala, negeneratoare de venit si nu va depasi 159.800 euro/proiect.

 

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  159.800 euro.

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

 

 

ATENTIE!!!!

Termenul de implementare si finalizare a proiectelor contractate TREBUIE sa fie pana la finalul lunii decembrie 2025.

 

Data limita de depunere a proiectelor: 14.08.2023, ora 15:30.

In cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea de depunere se va inchide inainte de data limita de depunere a proiectelor, dar nu mai devreme de 5 zile efective de la data lansarii acesteia.  

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bargau-Calimani - din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud, inaintea datei limita de depunere specificata in Apelul de Selectie, de luni pana vineri intre orele 09:00 - 15:30.

 

Informatii privind accesarea si derularea, accesarea Masurii 4/6B - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole - FEADR  sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 4/6B - FEADR - sesiunea 1/2023, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la biroul GAL FDZR Bargau-Calimani - din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 09:00 - 15:30.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0740297211, 0741141158


0 comentarii4060 vizualizări14 iulie 2023
rss 2.0
rss 2.0