Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Luni 20 Mai 2024 - 14587
Depunerea proiectelor in cadrul masurii de finantare M 1, Domeniul de interventie 6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" - EURI.

Comunicat privind lansarea  sesiunii  nr. 2/ 2023 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare  M 1,  Domeniul de interventie  6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole"  - EURI din cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau- Calimani".

 Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani" anunta public lansarea in perioada  31.10.2023 - 09.11.2023, a celei de-a doua sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2023 pentru Masura de finantare M 1/6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" - EURI, finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii directi:

Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;

Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

 

Sunt eligibile:

Persoana fizica autorizata

Intreprinderi individuale

Intreprinderi familiale

Societate in nume colectiv

Societate in comandita simpla

Societate pe actiuni 

Societate in comandita pe actiuni 

Societate cu raspundere limitata

Societate comerciala cu capital privat 

Societate agricola

Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti ai de consum de gradul 1 (infiintate in baza Legii nr. 1/ 2005);

Cooperativa agricola de grad 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004).

 

Beneficiarii indirecti:

Populatia locala

Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca

Alti agenti economici din teritoriu

Autoritati publice locale

Atentie! In cadrul masurii 1/6A, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 2/2023: 47.390,94 euro (EURI)

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 133.132,94 Euro (EURI)

 

Tipul sprijinului: nerambursabil in raport cu valoarea proiectului, dar sa nu depaseasca suma maxima permisa.

Sumele aplicabile si rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibila a investitiei, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bargau-Calimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibila a investitiei si plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL nu poate depasi suma de 200.000 de euro/ beneficiar, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

 

Suma alocata din fondurile EURI: 47.390,94 euro, valoarea maxima alocata pe proiect este de: 33.283,94 de euro.

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 15.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  33.283,94 euro.

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL FDZR Bargau-Calimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Sieut, Sieu, Mariselu, Budacu de Jos, Dumitrita, Cetate, Livezile, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului.

 

 

IMPORTANT !!!!  

Solicitantii trebuie sa aiba in vedere ca termenul maxim de realizare a proiectelor contractate prin intermediul Submasurii 19.2 este 31.12.2025 cu respectarea instructiunilor de plata - anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului, termen care va fi trecut in contractul de finantare pe care il vor semna,  iar termenul final de depunere a ultimei transe de plata este 30.09.2025.

 

Data limita de depunere a proiectelor: 09.11.2023, ora 15:30.

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune la biroul GAL FDZR Bargau-Calimani - din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud. Detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute la biroul GAL si prin telefon: 0740297211 si e-mail: gal@birgau-calimani.ro, office@birgau-calimani.ro.

Perioada de depunere a proiectelor pentru aceasta sesiune va fi: 31.10.2023, ora 9:00 - 09.11.2023, ora 15:30. Depunere proiectelor se poate face in intervalul orar 9.00 - 15.30, de luni pana vineri pe intreaga perioada a sesiunii de depunere;

In cazul in care proiectele depuse depasesc 110% din valoarea totala alocata in cadrul prezentului apel de selectie, sesiunea se va inchide inainte de data limita de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile efective  de la data lansarii.  

 

Informatii privind accesarea si derularea, accesarea Masurii 1/6A - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole  sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bargau-Calimani www.birgau-calimani.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 1/6A - sesiunea 2/2023, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la biroul GAL FDZR Bargau-Calimani - din localitatea Jelna, nr. 110 (vis a vis de Biserica Evanghelica Jelna), comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 09:00 - 15:30.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0740297211.

 

0 comentarii4578 vizualizări31 octombrie 2023




rss 2.0
rss 2.0