Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Patronate Luni 26 Iulie 2021 - 14587
Conditii de acordare a ajutorului de Minimis.

Categoria Intreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii (IMM) este formata din intreprinderi care angajeaza mai putin de 250 de persoane si care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro. (Articolul 2 al Anexei din Recomandarea 361/2003/CE)

 Nota: Indicatorii de mai sus se calculeaza diferit pentru intreprinderi legate sau partenere.

Societatile nou infiintate nu vor fi considerate microintreprinderi daca la infiintare intentioneaza sa desfasoare activitati de consultanta si management, jocuri de noroc si pariuri sportive sau au un capital social subscris de minim 25.000 EUR. Aceste societati datoreaza impozit pe profit.

 

In cazul unei intreprinderi nou-infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul/reprezentantii intreprinderii in cauza.

 

Prin urmare, intreprinderile nou-infiintate pot fi considerate IMM-uri daca respecta cele de mai sus.

 

 

Exista 3 tipuri de companii:

Intreprinderea legata - detine mai mult de 50% din actiunile sau drepturile de vot la o alta intreprindere si/sau alta intreprindere detine mai mult de 50% din drepturi in intreprinderea initiala (50% si/sau influenta dominanta). Intreprinderile intre care exista oricare din aceste raporturi prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun accord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.

Intreprinderile partenere - toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun, cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).

Intreprindere autonoma - orice intreprindere care nu este clasificata ca intreprindere legata sau ca intreprindere partenera. O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.

 

 

 

Se considera cifrele din CONSOLIDARE (daca exista si include societatea X) sau cifrele din situatiile financiare proprii ale societatii X;

+ % partenerele societatii X (primul nivel);

+ 100% legate direct/indirect de societatea X;

+ 100% legatele partenerelor societatii X (al doilea nivel);

+ % partenere ale legatelor societatii X.

Nota: Toate relatiile descrise mai sus sunt in amonte si/sau in aval.

 

Conform HOTARARII nr. 274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de Minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii (M.O. 305/2013):

Se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor care desfasoara activitatea in:

Pescuit si acvacultura;

Productia primara, transformarea si comercializarea de produse agricole;

Activitati legate de transport;

Sectorul carbunelui;

Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane de lei, respectiv echivalentul a 100 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:

Credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare, pentru perioada 2013-2014;

Credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016.

 

Nota: Nu sunt eligibile nici companiile aflate in dificultate.

 

 

Societatea cu raspundere limitata - in cazul in care mai mult de jumatate din capitalul social a disparut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 luni;

Indiferent de tipul societatii comerciale in cauza - in cazul in care indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventa;

Alte simptome posibile (interpretabile) - cresterea pierderilor, scaderea cifrei de afaceri, cresterea inventarelor pe stocuri, etc.

 

 

 

 

 

SUNT INTREPRINDERILE CARE:

 

Sunt IMM;

Desfasoara activitate economica;

Nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi;

Prezinta un plan de investitii cu costuri eligibile;

Prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;

Prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente, precum si crearea si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei a:

5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv;

7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv.

Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat (datorii de stat)

Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;

Nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate"

Nota: Ajutorul se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare si verificarea la fata locului de catre reprezentantii MFP a cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi.

Realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare (in limita a 370 EUR/MP);

Achizitia de constructii industrial, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

Mijloace de transport neinmatriculabile pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

Echipamente IT.

 

.

Sorin Mares - directorul executiv al OJPDRP Bistrita-Nasaud.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

 

0 comentarii3094 vizualizări02 august 2013
rss 2.0
rss 2.0